Субота, 23 лютого 2019

mizhhiryachustperechinsvaljavatjachivvolovetsirshawaberezniyvinogradivrachivberehovomuka4evouzh horod

До уваги читачів Хуст онлайн, місцеві організації, політичні партії та установи! Для розміщення ваших публікацій, статтей та оголошень на сайті просимо надсилати інформацію на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

На сайті 336 гостей та відсутні користувачі

Вступна кампанія для абітурієнтів на бакалаврат розпочинається з 2 липня – від цієї дати можна реєструвати свої електронні кабінети та завантажувати до них усі необхідні документи.

013024Прийом заяв стартує вже 12 липня. Ми поставили себе на місце закарпатського абітурієнта, сформулювали 18 найважливіших, на наш погляд, запитань про вступну кампанію 2018 року й адресували їх заступнику відповідального секретаря приймальної комісії УжНУ Іванні Стерчо.

Які документи потрібно буде подати для вступу до УжНУ?

– Зауважу, що на основі повної загальної середньої освіти заяви подаються тільки в елект­ронному вигляді (за винятком окремих категорій осіб). А з 1 серпня до відбіркової комісії відповідного факультету необхідно особисто принести такі документи:

 копію документа, що посвідчує особу (1, 2, 11 сторінки – якщо паспорт старого зразка; ID-картка з обох сторін і витяг до неї);

 копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

 інформаційну картку з результатами ЗНО (видрукувану з особистого кабінету реєстрації на ЗНО);

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Сертифікати ЗНО яких років можна подавати в 2018-му?


– 2016-го, 2017-го і 2018 р.р., окрім сертифіката ЗНО з іноземної мови (Він має бути тільки за 2018 рік).

Коли почнеться прийом документів для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) і до якого числа можна буде подати заяву?

– З 2 по 25 липня абітурієнти можуть створювати електронні кабінети, з яких із 12-го по 26 липня подаватимуть заяви на вступ.

Чи потрібна для вступу медична довідка?

– Лише вступникам на навчання за ступенем бакалавра зі спеціальностей (спеціалізацій) 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» додатково подають медичну довідку із Закарпатського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру або за формою 086-о. На інші спеціальності вона не потрібна.

Як дізнатися, скільки бюджетних місць виділено на ту спеціальність, на яку абітурієнт хоче вступати?

– Ця інформація розміщена на офіційних сайтах ДВНЗ «УжНУ», а також МОН України, вона на сьогодні містить мінімальні та максимальні обсяги для відкритих конкурсних пропозицій. Для закритих – буде відома найближчим часом.

Чи можна одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями у два різні заклади вищої освіти?


– Так, можна. Тільки на одній спеціальності – за державним замовленням, а на іншій – за кошти фізичних або юридичних осіб. Також можна навчатися на двох і більше спеціальностях за кошти фізичних або юридичних осіб.

Чи можна подавати паперові заяви на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) і хто має на це право?

– У паперовій формі можна подавати заяви лише у випадках:

 для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів у ДВНЗ «УжНУ» та/або квотою-1;

 для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до законодавства;

 за наявності розбіжностей у відомостях вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

 у разі подання іноземного документа про освіту;

 у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

 у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Скільки можна подати заяв на бюджетну й контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?


– На бюджетну форму навчання можна подати до семи заяв на чотири спеціальності, надаючи кожній заяві пріоритет (від 1 до 7, де 1 – найвищий). На контрактну форму навчання кількість подання заяв не обмежена.

На скільки спеціальностей і до скількох вишів можна подати заяви на бюджетну й контрактну форми навчання?


– Можна подати сім заяв у сім різних ЗВО на одну спеціальність. А можна в одному (двох) вишах скомбінувати заяви таким чином, щоб не перевищити кількість спеціальностей, а саме чотири. Це залежить від того, що є пріоритетом для абітурієнта: спеціальність чи ЗВО.

– Конкурсний бал – це максимальна кількість набраних абітурієнтом балів. Відповідно до умов прийому, він розраховується для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за формулою: конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів із першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (додаток 6), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ДВНЗ «УжНУ» для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються ДВНЗ «УжНУ» (додаток 5) із точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний (у разі проведення творчого конкурсу К3 = 0,25); К4 = 0,1; К5 = 0. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності?

– Прохідний бал для зарахування на місця державного замовлення на ту чи іншу спеціальність буде відомий після завершення конкурсу.

Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для участі в конкурсі для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» встановлені – 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. Для всіх інших спеціальностей у нас мінімальний бал рівний 100.

Що таке сільський коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?


– Сільський коефіцієнт (СК) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»), та 1,00 в інших випадках. Реєстрація підтверджується так званою «Довідкою 13».

Чи обов’язково виставляти пріоритетність і чи можна її змінити?

– На заявах, які подаються на бюджетну форму навчання, обов’язково потрібно це робити. Пріоритетність заяв змінювати не можна.

Де можна переглянути своє місце в конкурсі на певну спеціальність?

– На сайті Освіта.ua (vstup.osvita.ua).

Коли будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на держбюджет? А на контракт?

– На держбюджет – не пізніше 1 серпня. На контракт – 17 серпня, додаткове зарахування може проводитися не пізніше 30 вересня.

Якщо абітурієнт подавав документи лише на бюджет, але не пройшов, чи запропонують йому контрактне місце?


– При поданні заяви в елект­ронному кабінеті потрібно проставити «галочку» на позиції: «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням». І в разі, якщо абітурієнт не отримає рекомендації на держбюджет по жодній із поданих заяв, автоматично він буде брати участь у конкурсі на навчання за контрактом.

До якого числа триватимуть переведення на вакантні місця держбюджету? Хто зможе претендувати на них?

– Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому та Правил прийому до ДВНЗ «УжНУ»), – не пізніше 18 серпня.

Якщо в процесі вступу виникнуть додаткові запитання, де шукати на них відповідь? До кого і як звернутися по інформацію?

– Можна зателефонувати до приймальної комісії, де завжди нададуть необхідну інформацію і проконсультують із того чи іншого питання. Телефони ПК є на офіційному сайті ДВНЗ «УжНУ» у вкладці «Абітурієнт».

Ярослав СВІТЛИК

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Loading...

ОСТАННІ НОВИНИ

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

Пряма трансляція телеканалу "112 Україна"

Останні коментарі

 • It really helps and is widely through all SEO experts. Go towards the Google search page, type any ...

  Детальніше...

   
 • cialis without subscription tadalafil 5mg reviews cialissi.com cialis 5mg cialissi.com/ (http://cialissi.com/) ...

  Детальніше...

   
 • get cialis prescription online tadalafil 20 mg troche cialissi.com cialis 5mg price walgreens ...

  Детальніше...

   
 • free online dating sites online dating dhaka free dating sites online dating free good online dating ...

  Детальніше...

   
 • cialis without a doctor's prescription usa tadalafil 20mg tablets cialisonl.com cialis tablets for ...

  Детальніше...

   
 • buy cialis online without a prescription buy cialis cialisonl.com tadalafil 20 mg mexico cialisonl.com/ ...

  Детальніше...

   
 • free dating sites x factor dating cardiff free dating service online dating free sites dating profile ...

  Детальніше...

   
 • cialis without a doctor's prescription generic cialis lowest price cialissy.com cialis generico ...

  Детальніше...

   
 • cialis without a doctor's prescription in usa cialis can cause cataracts cialissy.com cialis prices mexico ...

  Детальніше...

   
 • cialis without a doctor's prescription in usa cialis 5mg prix cialissy.com tadalafil generic international ...

  Детальніше...

   
 • cialis without a doctor's prescription from canada cialis generic 60 mg cialissy.com cialis generic prices ...

  Детальніше...

   
 • cialis for daily use without prescription generic for cialis cialisonl.com tadalafil 10 mg cialisonl.com/ ...

  Детальніше...

   
 • cialis without a doctors prescription cialis daily use cialissy.com cialis condition cialissy.com/ ...

  Детальніше...

Новини партнерів

Погода, Новости, загрузка...

Ми в соц. мережах

Каталог
сайтів України

український каталог